6 biomasse værker verden over 

 

6 Biomasse-anlæg i drift eller under konstruktion

2021, Danmark

Kedelø til Sorø (12 MW)

Totalentreprise inkl. design, indkøb, montage og idriftsættelse af biomasseovn med kedel og alle tilhørende hjælpesystemer.

2018, Frankrig 

Ovn til Dalkia i Frankrig (20 MW)

Totalentreprise inkl. design, indkøb, montage og idriftsættelse af biomasseovn med kedel og alle tilhørende hjælpesystemer.

2016, Danmark

Kraftvarmeværk i Sindal (6 MW)

Kraftvarmeværket i komplet totalentreprise blev afleveret forud for tidsplanen. Værket har et ORC-turbinesæt og producerer CO2-neutral elektricitet og varme.

2015, Danmark

Biomasseovn til Sønderborg Forsyning (9 MW)

Driftserfaringerne fra Sønderborg dokumenterer hvor begrænset vedligehold, vores ovn kræver. Det er resultatet af vores forbedrede design.

2013, USA 

Ovn til Warwick Mills i USA (2 MW)

Vores ovn opfylder to funktioner for produktionsanlægget, idet der laves varme til processen, og samtidig renses afkastluft for forurenende kulbrinter.

2012, Danmark

Biomasseovn i Bogense (8 MW) 

Den første Dall Energy-ovn blev taget i brug for første gang i 2012. Den kører i dag på en blanding af affaldstræ og træflis, hvilket har medvirket til lavere varmepriser - og reduceret klimabelastning.

da_DK