6 plants worldwide 

 

6 Biomasse-anlæg i drift eller under konstruktion

2021, Danmark

12 MW varmeværk i Sorø, Danmark

Totalentreprise inkl. design, indkøb, montage og idriftsættelse af biomasseovn med kedel og alle tilhørende hjælpesystemer.

2018 France: 

Ovn til Dalkia i Frankrig (20 MW)

Totalentreprise inkl. design, indkøb, montage og idriftsættelse af biomasseovn med kedel og alle tilhørende hjælpesystemer.

2016, Danmark

Kraftvarmeværk i Sindal (6 MW)

Kraftvarmeværket i komplet totalentreprise blev afleveret forud for tidsplanen. Værket har et ORC-turbinesæt og producerer CO2-neutral elektricitet og varme.

2015, Danmark

9 MW ovn til Sønderborg Fjernvarme

Driftserfaringerne fra Sønderborg dokumenterer hvor begrænset vedligehold, vores ovn kræver. Det er resultatet af vores forbedrede design.

2013 USA: 

Ovn til Warwick Mills i USA (2 MW)

Vores ovn opfylder to funktioner for produktionsanlægget, idet der laves varme til processen, og samtidig renses afkastluft for forurenende kulbrinter.

2012, Danmark

8 MW ovn til Bogense Fjernvarme 

Den første Dall Energy-ovn blev taget i brug for første gang i 2012. Den kører i dag på en blanding af affaldstræ og træflis, hvilket har medvirket til lavere varmepriser - og reduceret klimabelastning.

da_DK