5 anlæg i 3 forskellige lande 

 

5 Biomasse brændselsanlæg i drift/under kontruktion

2018 Frankrig: 

20 MW ovn til Dalkia i Frankrig

Totalentreprise inkl. design, indkøb, montage og idriftsættelse af biomasseovn med kedel og alle tilhørende hjælpesystemer.

2016 Danmark:

6 MW Kraftvarmeværk i Sindal

Kraftvarmeværk i komplet totalentreprise blev afleveret forud for tidsplanen. Værket har et ORC turbine-sæt og producerer CO2 neutral elektricitet og varme.

2015 Danmark:

9 MW biomasseovn til Sønderborg Forsyning

Driftserfaringerne fra Sønderborg dokumenterer hvor begrænset vedligehold vores ovn kræver. Det er resultatet af vores forbedrede design.

2013 USA: 

2 MW ovn til til Warwick Mills i USA.

Vores ovn opfylder to funktioner for produktions-anlægget, idet der laves varme til processen og samtidig renses afkastluft for forurenende kulbrinter.

2012 Danmark:

8 MW biomasseovn i Bogense 

Den første Dall Energy ovn blev taget i brug for første gang i 2012. Den kører i dag på en blanding af affaldstræ og træflis, hvilket har medvirket til lavere varmepriser.

da_DK
en_GB da_DK