7 anlæg på verdensplan

 

7 Biomasse- forgasningsanlæg i drift eller under konstruktion

The Sorø PLant is using green garden parc waste as a major part of the fuel.

2021 Danmark:

12 MW biomasse forgasningsovn installation leveret i Sorø, Danmark.

Totalentreprise inkl. design, indkøb, montage og idriftsættelse af biomasseovn med kedel og alle tilhørende hjælpesystemer.

2018 Frankrig:

Biomasse forgasningsanlæg til Dalkia i Frankrig (20 MW)

Totalentreprise inkl. design, indkøb, montage og idriftsættelse af biomasseovn med kedel og alle tilhørende hjælpesystemer.

2016, Danmark

Kraftvarmeværk i Sindal (6 MW)

Kraftvarmeværket i komplet totalentreprise blev afleveret forud for tidsplanen. Værket har et ORC-turbinesæt og producerer CO2-neutral elektricitet og varme.

2015 (and 2022) Denmark:

10 MW-forgasningsanlæg til Sønderborg Fjernvarme

Driftserfaringerne fra Sønderborg dokumenterer det reducerede behov for vedligehold og drift vores ovn kræver, i sammenligning med deres traditionelle ristefyrede anlæg.

I 2022 tilføjede vi 1 MW kapacitet til anlægget, da nettet får flere kunder.

2013 USA:

Ovn til Warwick Mills i USA (2 MW)

Vores ovn opfylder to funktioner for produktionsanlægget, idet der laves varme til processen, og samtidig renses afkastluft for forurenende kulbrinter.

2012 Danmark:

8 MW ovn til Bogense Fjernvarme 

Den første Dall Energy-ovn blev taget i brug for første gang i 2012. Den kører i dag på en blanding af affaldstræ og træflis, hvilket har medvirket til lavere varmepriser - og reduceret klimabelastning.

da_DK