Forestil dig, at du kunne smide haveaffald her ind og oplade din mobil...

 

- eller forsyne en hel by med energi 

 

Vi opfandt præcis den løsning!

Nyheder

fra

Dall

June 2022

Dall Energy søger nye kollegaer.

Læs mere her:

Grand opening of 12 MW plant in Sorø 14th October.

Se dronevideoen

Nyheder

fra

Dall

Dec. 2021

Watch the video with testimonial from Dalkia from our plant in Rouen, France.

Grand opening of 12 MW plant in Sorø 14th October.

Se dronevideoen

Vores vision i Dall Energy er at levere nye biomasse teknologier til det globale marked.

Vi tilbyder løsninger til fjernvarmeværker og industri, som mindsker deres behov for vedligehold.

Og vi mindsker miljøbelastningen fra energiproduktion ved at minimere luftforurening og bruge lokal biomasse, som er billig, bæredygtig og CO2-neutral.

Sidste nye Dall Energy nyheder (på engelsk)

Nyheder & whitepapers

Bemærk! ikke alle nyheder og whitepapers er oversat til alle 3 sprog, så du finder forskelligt indhold i arkiverne herunder.

Dall Energy leverer kedelø i totalentreprise til Dalkia i Frankrig

9. september 2019


Dall Energy has developed a new, disruptive biomass furnace that reduces dust and particle emissions by more than 90% and can easily meet the demands in the new directive, and offer a whole new set of other benefits to outperform current state-of-the-art, the well- known grate combustion technology
World Premiere on new Biomass Technology

10. oktober 2018


Sindal District Heating Company has chosen a new biomass plant, which uses a new gasification technology to achieve fuel flexibility and a very high energy efficiency in order to ensure lower district heating prices in the future for the 1350 homes supplied by district heating. Read more…
Sindal skubber grænserne for kraftvarme

5. maj 2018


In the Danish town of Sindal, a new small-scale biomass-fired combined heat and power (CHP) plant has recently been deployed. Displacing natural gas, the plant uses a novel two-stage gasification technology that supplies the thermal energy to an Organic Rankine Cycle (ORC) turbine to produce both district heat and power

Anerkendelse

Prisvindende biomasseteknologi

What is the 'Gazelle Award' ?
What is the 'Gazelle Award' ?
What is the 'Gazelle Award' ?
2017
Blue Tech Award
2011
Clean Tech Prize
2011
European Inventor Award
2010
Innovation Prize at Expobioenergia
2009
DBDH member of the year

Fordele ved vores teknologi

  1. Ren røggas

Emissionerne overholder de nyeste krav til luftforurening uden man behøver installere røggasrensning - det reducerer prisen sammenlignet med en ristefyret løsning

Høj virkningsgrad

Uovertruffen virkningsgrad på op til 110%. Og egetforbrug af elektricitet reduceres med op til 25% sammenlignet med en ristefyret løsning.

Minimal vedligehold

Vores patenterede design er uden bevægelige dele placeret varmt i fyrrummet. Der er ingen rist, som skal vedligeholdes - og den avancerede udmuring kræver ligeledes minimal vedligehold.

Fleksibilitet af brændslet

dårligere kvaliteter af biomasse kan anvedes selv med meget højt fugtindhold. Lokal biomasse som have-park-affald er bæredygtigt, CO2 neutralt og billigere end alm. flis.

Mindre bøvl med driften

Et over 2 meter tykt lag af brændsel i ovnen gør det muligt at fortsætte driften i flere timer efter et eventuelt nedbrud på eksempelvis fliskranen.

Bredt lastområde

Stabil og kontrolleret drift fra 100% last ned til 10% betyder, at varmeværker ikke behøver bruge penge på en separat, mindre kedel til lavlast i sommerperioden.

Jeg er dybt imponeret.Jeg er dybt imponeret, jeg synes det er et rigtig rigtig flot værk vi har fået her. Jeg er imponeret over, at det er CO2 neutralt, og det at man anvender haveaffald. Jeg synes at Dall Energy har leveret noget her, som der er fremtidsmusik i.”

Lars Christian Lilleholt, daværende energi-, forsynings- og klimaminister, ved indvielsen af kraftvarmeværket i Sindal.

Her er vi

6 anlæg i 3 lande

Lokal biomasse er bæredygtig og giver CO2-reduktioner

Når biomasse fra nærområdet bruges til energiproduktion, er det en bæredygtig måde at mindske CO2-udledningen på. Det skyldes, at afbrænding af biomasse kun frigiver den mængde CO2, som blev optaget af planten under dens vækst. Lokal biomasse bør ikke forveksles med import af f.eks. træpiller over lange afstande, hvilket påvirker miljøet anderledes både lokalt og globalt. Vores ovn kan forgasse dårlige og våde kvaliteter af biomasse som for eksempel have- & parkaffald. På den måde kan haveaffald fra byens genbrugsstation gøre gavn som en lokal ressource, det giver disse fordele:

Områdets ressourcer gavner det lokale samfund

God pris-stabilitet sammenlignet med elektricitet og naturgas

Minimerer behovet for transport

Skaber flere lokale jobs

Product resumé 

Links til udvalgte projekter

Varmeværker

Mindre vedligeholdelse

Vi leverer bæredygtig fjernvarme og minimerer luftforureningen til gavn for de lokale indbyggere

Kombineret varme & kraft

CO2-neutral el og varme

Kraftvarme baseret på biomasse gør det muligt at producere bæredygtig elektricitet og varme ved anvendelse af vores Organic Rankine Cycle (ORC).

Energi til industrien

Reduceret miljøbelastning

Industrikunder, som vil mindske miljøpåvirkningen fra deres produktion, kan bruge vores teknologi til pålidelig og bæredygtig energiproduktion.

Driftssupport

We support your O&M team

Selvom vores design mindsker behovet for vedligeholdelse, så forlader vi ikke jeres side. Vi står klar til at hjælpe jer, med hvad der end må dukke op hen ad vejen.

da_DK