Forestil dig, at du kunne smide haveaffald herind og oplade din mobil...

 

- eller forsyne en hel by med energi 

 

Vi opfandt præcis den løsning!

©

Vores vision i Dall Energy er at levere nye biomasse teknologier til det globale marked.

Vi tilbyder løsninger til fjernvarmeværker og industri som mindsker deres behov for vedligehold

 

Og vi mindsker miljøbelastningen fra energiproduktion ved at minimere luftforurening og bruge lokal biomasse som er billig, bæredygtig og CO2 neutral

Priser vi har modtaget

Prisvindende brændselsteknologi til biomasse

2017
Blue Tech Award
2011
Clean Tech Prize
2011
European Inventor Award
2010
Innovation Prize at Expobioenergia
2009
DBDH member of the year

Fordele ved vores teknologi

Ren røggas

Emissionerne overholder de nyeste krav til luftforurening uden man behøver installere røggasrensning - det reducerer prisen sammenlignet med en ristefyret løsning

Høj virkningsgrad

Uovertruffen virkningsgrad på op til 110% og egetforbruget af elektricitet reduceres med op til 25% sammenlignet med en ristefyret løsning

Billig vedligeholdelse

Vores patenterede design er uden bevægelige dele placeret varmt i fyrrummet. Der er ingen rist som skal vedligeholdes. Og den avancerede udmuring kræver meget lidt vedligehold

Brændsels fleksibilitet

Dårligere kvaliteter af biomasse kan anvendes selv med meget højt fugtindhold. Lokal biomasse som have-park-affald er bæredygtigt, CO2 neutralt og billigere end alm. flis

Mindre bøvl med driften

Et over 2 meter tykt lag af brændsel i ovnen muliggør fortsat drift i mange timer efter et eventuelt nedbrud på f.eks. fliskranen

Bredt lastområde

Stabil og kontrolleret drift fra 100% last ned til 10% last gør at varmeværker ikke behøver bruge penge på en separat, mindre kedel til lavlast i sommerperioden

Jeg er dybt imponeret, jeg synes det er et rigtig rigtig flot værk vi har fået her. Jeg er imponeret over, at det er CO2 neutralt, og det at man anvender haveaffald. Jeg synes at Dall Energy har leveret noget her, som der er fremtidsmusik i.”

Lars Christian Lilleholt, the Danish Minister for Energy, Utilities & Climate at the inauguration ceremony of our CHP plant in Sindal

Projekter i 2019

6 værker i 3 lande 

Lokal biomasse er bæredygtig og giver CO2 reduktioner

Når biomasse fra nærområdet bruges til energiproduktion, er det en bæredygtig måde at mindske CO2 udledningen på. Det skyldes at afbrænding af biomasse kun frigiver den mængde CO2, som blev optaget af planten under dens vækst. Lokal biomasse bør ikke forveksles med import af f.eks. træpiller over lange afstande, hvilket påvirker anderledes både lokalt og globalt. Vores ovn kan forgasse dårlige og våde kvaliteter af biomasse som for eksempel have-park-affald. Så kan haveaffald fra byens genbrugsstation gøre gavn som en lokal ressource, det giver disse fordele:

  1. Områdets ressourcer gavner det lokale samfund
  2. God pris-stabilitet sammenlignet med elektricitet og naturgas
  3. Mindsker transportbehovet
  4. Tilfører lokale jobs

Produkt resumé 

Link til udvalgte produkter

Heating plants

Mindre vedligehold

Vi leverer bæredygtig fjernvarme og minimerer luftforureningen til gavn for de lokale indbyggere

Combined heat & power

CO2-neutral heat and power

Kraftvarme baseret på biomasse muliggør produktion af bæredygtig elektricitet og varme ved at anvende Organic Rankine Cycle (ORC)

Energi til industrien

Reduceret miljøbelastning

Industrikunder som vil mindske miljøpåvirkningen fra deres produktion kan bruge vores teknologi til pålidelig og bæredygtig energiproduktion

Driftssupport

We support your O&M team

Vores design mindsker behovet for vedligehold til glæde for kunderne. Og det der er tilbage kan vi hjælpe med

remaining works.

da_DKDA
en_GBEN_GB fr_FRFR da_DKDA