Forestil dig, at du kunne smide haveaffald her ind og oplade din mobil...

 

- eller forsyne en hel by med energi 

 

Vi opfandt præcis den løsning!

Nyheder

fra

Dall

New Video from Sorø Energy: with plant manager Tommy Fer.

November 2023.

Watch video her.

Sorø Fjernvarme

Nov. 2023

Dall Energy søger nye kollegaer.

Læs mere her:

Nyheder

fra

Dall

Dall Energy underskriver kontrakt i Amiens November 2023.

Læs pressemeddelelse her.

Amiens

Dall Energy får ny investor fra Frankrig April 2023

Download pressemeddelelse her.

Dansk artikel her.

Nyheder

fra

Dall

April 2023

Ny artikel om Dall Energy i DanskErhverv

Læs mere her:

Dall Energy lander 20 MW kontrakt med Silkeborg

Læs mere her:

Silkeborg

Nyheder

fra

Dall

Jan 2023

Dall Energy vinder stor ordre i Frankrig

Læs mere her:

Jan. 2023

Dall Energy søger nye kollegaer.

Læs mere her:

Nyheder

fra

Dall

Dec. 2021

Watch the video with testimonial from Dalkia from our plant in Rouen, France.

Indvielse af 12 MW-anlæg i Sorø d. 14. oktober 2021

Se dronevideoen

Vores vision i Dall Energy er at levere nye biomasse teknologier til det globale marked.

Vi tilbyder løsninger til fjernvarmeværker og industri, som mindsker deres behov for vedligehold.

Og vi mindsker miljøbelastningen fra energiproduktion ved at minimere luftforurening og bruge lokal biomasse, som er billig, bæredygtig og CO2-neutral.

Sidste nye Dall Energy nyheder (på engelsk)

Nyheder & whitepapers

Bemærk! ikke alle nyheder og whitepapers er oversat til alle 3 sprog, så du finder forskelligt indhold i arkiverne herunder.

Amiens
Dall Energy signs contract with Amiens Energies/Engie

22. november 2023


Read pdf here
Sorø Fjernvarme
New Video from Sorø Bioenergy 

22. november 2023


With plant manager Tommy Fer. When habitants use their own garden waste to heat up the houses- Dall Energy – Sorø Bioenergy Gasification energy from Dall Energy. It is a circular and green solution because the same amount of garden biomass grows back every year. The solution saves the climate for methane gas/CO2 and at the same time creates energy. See how this is done by local collaboration combined with new biomass technologies. Watch video here
Eiffel Essentiel new investor in DE

26. april 2023


Download .docx document here:

Anerkendelse

Prisvindende biomasseteknologi

What is the 'Gazelle Award' ?
What is the 'Gazelle Award' ?
What is the 'Gazelle Award' ?
2017
Blue Tech Award
2011
Clean Tech Prize
2011
European Inventor Award
2010
Innovation Prize at Expobioenergia
2009
DBDH member of the year

Fordele ved vores teknologi

  1. Ren røggas

Emissionerne overholder de nyeste krav til luftforurening uden man behøver installere røggasrensning - det reducerer prisen sammenlignet med en ristefyret løsning

Høj virkningsgrad

Uovertruffen virkningsgrad på op til 110%. Og egetforbrug af elektricitet reduceres med op til 25% sammenlignet med en ristefyret løsning.

Minimal vedligehold

Vores patenterede design er uden bevægelige dele placeret varmt i fyrrummet. Der er ingen rist, som skal vedligeholdes - og den avancerede udmuring kræver ligeledes minimal vedligehold.

Fleksibilitet af brændslet

dårligere kvaliteter af biomasse kan anvedes selv med meget højt fugtindhold. Lokal biomasse som have-park-affald er bæredygtigt, CO2 neutralt og billigere end alm. flis.

Mindre bøvl med driften

Et over 2 meter tykt lag af brændsel i ovnen gør det muligt at fortsætte driften i flere timer efter et eventuelt nedbrud på eksempelvis fliskranen.

Bredt lastområde

Stabil og kontrolleret drift fra 100% last ned til 10% betyder, at varmeværker ikke behøver bruge penge på en separat, mindre kedel til lavlast i sommerperioden.

Jeg er dybt imponeret.Jeg er dybt imponeret, jeg synes det er et rigtig rigtig flot værk vi har fået her. Jeg er imponeret over, at det er CO2 neutralt, og det at man anvender haveaffald. Jeg synes at Dall Energy har leveret noget her, som der er fremtidsmusik i.”

Lars Christian Lilleholt, daværende energi-, forsynings- og klimaminister, ved indvielsen af kraftvarmeværket i Sindal.

Her er vi

6 anlæg i 3 lande

Lokal biomasse er bæredygtig og giver CO2-reduktioner

Når biomasse fra nærområdet bruges til energiproduktion, er det en bæredygtig måde at mindske CO2-udledningen på. Det skyldes, at afbrænding af biomasse kun frigiver den mængde CO2, som blev optaget af planten under dens vækst. Lokal biomasse bør ikke forveksles med import af f.eks. træpiller over lange afstande, hvilket påvirker miljøet anderledes både lokalt og globalt. Vores ovn kan forgasse dårlige og våde kvaliteter af biomasse som for eksempel have- & parkaffald. På den måde kan haveaffald fra byens genbrugsstation gøre gavn som en lokal ressource, det giver disse fordele:

Områdets ressourcer gavner det lokale samfund

God pris-stabilitet sammenlignet med elektricitet og naturgas

Minimerer behovet for transport

Skaber flere lokale jobs

Product resumé 

Links til udvalgte projekter

Varmeværker

Mindre vedligeholdelse

Vi leverer bæredygtig fjernvarme og minimerer luftforureningen til gavn for de lokale indbyggere

Kombineret varme & kraft

CO2-neutral el og varme

Kraftvarme baseret på biomasse gør det muligt at producere bæredygtig elektricitet og varme ved anvendelse af vores Organic Rankine Cycle (ORC).

Energi til industrien

Reduceret miljøbelastning

Industrikunder, som vil mindske miljøpåvirkningen fra deres produktion, kan bruge vores teknologi til pålidelig og bæredygtig energiproduktion.

Driftssupport

We support your O&M team

Selvom vores design mindsker behovet for vedligeholdelse, så forlader vi ikke jeres side. Vi står klar til at hjælpe jer, med hvad der end må dukke op hen ad vejen.

da_DK