Kraftvarme

Vi leverer bæredygtige kraftvarmeværker

Kraftvarme baseret på biomasse muliggør produktion af bæredygtig elektricitet og varme til det lokale fjernvarmenet. Mange forsyningsselskaber foretrækker kraftvarme-anlæg med Organic Rankine Cycle (ORC) som er et hedtoliesystem med tilhørende turbine. Disse systemer er særligt gode ved anlæg med indfyret effekt under ca. 30 MW da det er et simplere system der er lettere at drifte end en dampturbine. Dall Energy er erfarne inden for design og optimering af ORC anlæg, og vi kan optimere anlægget i forhold til el-produktion så der opnås bedst mulig forrentning af merinvesteringen.

da_DKDA