Nyt 12 MW værk i Sorø, Danmark

  • Kunden
  • Resultaterne
  •     Status for anlægget   
Kunden

News feature from TV2 News june. 3 2020

(indslaget er kun på dansk og ikke tekstet)

Sorø Fjernvarme

Ny kraftvarme baseret på fornybar biomasse

Sorø Fjernvarme er ejet af AffalPlus, som indsamler Have-Park-Overskud i bl.a. Sorø Kommune. Det indsamlede overskudstræ kan anvendes som brændsel i anlægget. Dermed udnyttes energien i biomassen, og Sorø får glæde af CO2 neutral varme og elektricitet baseret på en lokal, fornybar ressource.

Resultaterne

Resultaterne

Komplet kedel-ø til kraft-varmeværk

Anlægget designes til drift på 100% have-park-overskud men kan også bruge normal skovflis, hvilket giver god brændselsfleksibilitet. Når kraftvarmeværket står færdigt, vil det kunne yde op til 12 MW varme og ca. 1 MW elektricitet. Anlægget vil få en virkningsgrad på op til 110% (baseret på nedre brændværdi) afhængig af brændselskvaliteten.

    Status for anlægget   

Designet af værket er i fuld gang

Vi integrerer designet af delsystemerne

Designet af anlægget begyndte allerede i 4. kvartal af 2019, og anlægget skal afleveres til kommerciel drift i løbet af sommeren 2021.

Vores leverance består af biomasseovn, hedtolie-kedel samt det tilhørende hjælpeudstyr til anlægget inkl. blæsere, pumper, indfødningssystem, askesystem, elforsyning og styring. Leverancen er en totalentreprise og omfatter design, indkøb, udstyrsleverance, montage og idriftsættelse.

da_DKDA