Nyt 12 MW værk i Sorø, Danmark

  • Kunden
  • Resultaterne
  •     Status for anlægget   
Kunden

Nyhedsindslag fra TV2 News d. 3. jan. 2020

(indslaget er kun på dansk og ikke tekstet)

Sorø Fjernvarme

Ny kraftvarme baseret på fornybar, bæredygtig biomasse

Sorø Fjernvarme er ejet af AffaldPlus, som indsamler have- og parkaffald i Sorø Kommune og omegn. Det indsamlede overskudstræ kan anvendes som brændsel i anlægget. Dermed udnyttes energien i biomassen, og Sorø får glæde af CO2-neutral varme og elektricitet baseret på en lokal, fornybar ressource.

Resultaterne

Resultaterne

Komplet kedel-ø til kraftvarmeværk

Anlægget designes til drift på 100% have/park-affald, men kan også udnytte normal skovflis, hvilket giver en god brændselsfleksibilitet. Når kraftvarmeværket står færdigt, vil det kunne yde op til 12 MW varme og ca. 1 MW elektricitet. Anlægget vil få en virkningsgrad på op til 110% (baseret på nedre brændværdi) afhængig af brændselskvaliteten.

    Status for anlægget   

Designet af værket er i fuld gang

Vi integrerer designet af delsystemerne

Designet af anlægget begyndte allerede i 4. kvartal af 2019, i 2020 begyndte opførelsen og det afleveres til kommerciel drift i løbet af sommeren 2021.

The scope of Dall Energy comprises a biomass gasification furnace and a hot oil boiler, including all associated auxiliary equipment e.g. fans, piping, a fuel feeding system, ash handling system and and electrical & control systems. Dall Energy is responsible for turnkey delivery of the equipment, including design, procurement, installation and commissioning.

da_DK