Nyt 12 MW værk i Sorø, Danmark

  • Kunden
  • Resultaterne
  •     Status for anlægget   
Kunden

News feature from TV2 News june. 3 2020

(indslaget er kun på dansk og ikke tekstet)

Sorø Fjernvarme

Ny kraftvarme baseret på fornybar biomasse

Sorø Fjernvarme er ejet af AffalPlus, som indsamler Have-Park-Overskud i bl.a. Sorø Kommune. Det indsamlede overskudstræ kan anvendes som brændsel i anlægget. Dermed udnyttes energien i biomassen, og Sorø får glæde af CO2 neutral varme og elektricitet baseret på en lokal, fornybar ressource.

Resultaterne

Resultaterne

Komplet kedel-ø til kraft-varmeværk

Anlægget designes til drift på 100% have-park-overskud men kan også bruge normal skovflis, hvilket giver god brændselsfleksibilitet. Når kraftvarmeværket står færdigt, vil det kunne yde op til 12 MW varme og ca. 1 MW elektricitet. Anlægget vil få en virkningsgrad på op til 110% (baseret på nedre brændværdi) afhængig af brændselskvaliteten.

    Status for anlægget   

Designet af værket er i fuld gang

Vi integrerer designet af delsystemerne

The furnace design started in Q4 2019, and the plant is scheduled for commercial operation during the summer of 2021. Installation works has been ongoing since december 2020.

Vores leverance består af biomasseovn, hedtolie-kedel samt det tilhørende hjælpeudstyr til anlægget inkl. blæsere, pumper, indfødningssystem, askesystem, elforsyning og styring. Leverancen er en totalentreprise og omfatter design, indkøb, udstyrsleverance, montage og idriftsættelse.

da_DKDA