12 MW varmeværk i Sorø, Danmark

  • Kunden
  • Resultaterne
  •     Status for anlægget   
Kunden

Nyhedsindslag fra TV2 News d. 3. jan. 2020

(indslaget er kun på dansk og ikke tekstet)

Sorø Fjernvarme

Ny kraftvarme baseret på fornybar, bæredygtig biomasse

Sorø Fjernvarme er ejet af AffaldPlus, som indsamler have- og parkaffald i Sorø Kommune og omegn. Det indsamlede overskudstræ kan anvendes som brændsel i anlægget. Dermed udnyttes energien i biomassen, og Sorø får glæde af CO2-neutral varme og elektricitet baseret på en lokal, fornybar ressource.

Resultaterne

Resultaterne

Komplet kedel-ø til kraftvarmeværk

Anlægget designes til drift på 100% have/park-affald, men kan også udnytte normal skovflis, hvilket giver en god brændselsfleksibilitet. Når kraftvarmeværket står færdigt, vil det kunne yde op til 12 MW varme og ca. 1 MW elektricitet. Anlægget vil få en virkningsgrad på op til 110% (baseret på nedre brændværdi) afhængig af brændselskvaliteten.

    Status for anlægget   

Åbning af Sorø Bioenergi

14. Oktober 2021

Design og konstruktion

Designet af anlægget begyndte allerede i 4. kvartal af 2019, i 2020 begyndte opførelsen og det blev afleveret til kommerciel drift i løbet af efteråret 2021.


Vores leverance består af biomasseovn, hedt-olie-kedel samt det tilhørende hjælpeudstyr til anlægget inkl. blæsere, pumper, indfødningssystem, askesystem, elforsyning og styring. Leverancen er en totalentreprise og omfatter design, indkøb, udstyrsleverance, montage og idriftsættelse.

da_DK