Kedel-ø som totalentreprise til franske Dalkia

Anlægget er under udførelse

  • Kunden
  • Resultaterne
  •     Status for anlægget   
Kunden

Dalkia som fransk industrigigant

En stor kunde med grønne ambitioner

Dalkia er en del af EDF Gruppen som driver flere hundrede energianlæg i Frankrig, og som har mange aktiviteter i resten af Europa og i USA. De driver ca. 350 fjernvarmenet som leverer varme svarende til over 2 millioner husstande. Dalkia er ansvarlig for en stor-skala udvidelse af fjernvarmenettet i byen Rouen. Udvidelsen omfatter også ny kapacitet til at dække det stigende varmebehov. Varmeværket vil blive baseret på Dall Energy´s forgasningsteknologi, hvilket er nødvendigt for at overholde de strenge krav til luftforurening. Bystyret har stillet strenge krav for at reducere byens miljøbelastning fra ikke-kvotebelagte sektorer. Brændslet til det nye varmeværk skal være biomasse af varierende kvaliteter fra lokalområdet.

Resultaterne

Resultaterne

Varmeværk til varierende grundlast

Vores leverance indeholder en biomasseovn og en kedel med en varmeydelse på 17 MW. Der designes til 7000 driftstimer om året og skal fungere som grundlast i netværket. I Frankrig har man ikke tradition for at bruge akkumuleringstanke, så ovnen skal følge variationerne i forbruget på fjernvarmenettet.

    Status for anlægget   

Design og produktion er i gang

Vi integrerer designet af delsystemerne

Designet af ovnen begyndte allerede i 4. kvartal af 2018 under en separat designkontrakt. Hovedkontrakten blev underskrevet i marts 2019, hvorefter design, indkøb og montage har været i gang.

Vores leverance består af biomassekedel med en indfyret effekt på 20 MW. Desuden en leverer vi en hedtvandskedel og de tilhørende hjælpesystemer til anlægget inkl. blæsere, pumper, elskabe, indfødningssystem og askesystem. Leverancen er totalentreprise og omfatter design, indkøb, udstyrsleverance, montage og idriftsættelse.

Dette projekt har modtaget støtte fra EU´s Horizon 2020 rammeprogram for forskning og udvikling under bevillingsaftale nr. 811529.

da_DKDA