Ovn til industriel anvendelse

Biomasseovn i kommerciel drift

  • Kunden
  • Resultaterne
  •     Status for anlægget   
Kunden

Warwick Mills Inc.

Industriel produktion i New Hampshire, USA

Warwick Mills er producent af højteknologiske tekstiler til personbeskyttelse. I deres fabrik designes, fremstilles og testes avancerede kompositfibre, som bruges til blandt andet sikkerhedsbeklædning.

Biomasseovnen til Warwick Mills blev produceret i Danmark og sendt til USA i et stykke. Her sørgede kunden selv for at bygge ovnen ind i det eksisterende anlæg.

Resultaterne

Resultaterne

Lave emissioner og høj rensningseffektivitet

Anlægget er i kommerciel drift og leverer miljøvenlig varme til fabrikken. Ved afleveringstesten blev der målt på rensnings-effektiviteten i forhold til at fjerne organiske forbindelser fra forbrændingsluften, som var ventilationsluft fra de industrielle processer. Her målte man en rensnings-effektivitet på over 99,8%, hvilket faktisk betød at de organiske forbindelser i røggassen var reduceret til under det niveau, der kunne måles udendørs pga. de naturlige kilder. De øvrige emissioner var også meget lave: NOx: 40 ppm, CO: 10 ppm, støv: 10 mg/Nm3. Og dette uden at anlægget havde installeret nogen form for røggasfilter, cykloner eller katalysatorer.

    Status for anlægget   

Energi til industrien

Bæredygtig varme og rensning af VOC

Siden 2014 har ovnen udfyldt to funktioner i fabrikken: den har leveret den nødvendige varme til fremstillingsprocessen og samtidig reduceret de organiske forbindelser fra ventilationsluften, så den lokale lovgivning kunne overholdes med god margin.

"Vi er begejstrede over at kunne annoncere nogle absolut fantastiske resultater…”

Charlie Howland, Driftsleder

da_DK