Kraftvarmeværk som totalentreprise til Sindal

Værket blev sat i drift forud for tidsplanen

  • Kunden
  • Resultaterne
  •     Status for anlægget   
Kunden

Sindal Varmeforsyning

Forsyningsselskabet holder fast i kraftvarme

Sindal Varmeforsyning leverer varme til lokalområdet nær Sindal by i Nordjylland. Da forsyningen stod til at miste tilskud i form at grundbeløbet, måtte de gøre noget for at undgå store kommende prisstigninger. Løsningen blev et nyt kraftvarmeværk baseret på den nyeste biomasseteknologi på markedet. 

Resultaterne

Resultaterne

Bæredygtig kraftvarme med lokal biomasse

Efter idriftsættelsen har anlægget kørt rigtig flot, f.eks. er både varmeydelsen og den elektriske ydelse bedre end garanteret. Og røggassens kvalitet overholder de nyeste emissionskrav selv om anlægget ikke har posefiltre installeret.

Anlægget er det første af slagsen, som Dall Energy har leveret i totalentreprise, og alligevel blev det færdiggjort forud for tidsplanen.

    Status for anlægget   

Status for anlægget

Anlægget er i kommerciel drift

Kraftvarmeværket blev afleveret til Sindal Varmeforsyning i 2018 og har været i kommerciel drift siden da. Anlægget er designet til at optimere den elektriske ydelse uafhængigt af driften. I projektet blev biomasse forgasnings-ovnen integreret med et ORC turbine-generator-sæt hvilket muliggjorde et økonomisk tilskud fra EUDP (det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram). 

"Jeg er dybt imponeret, jeg synes det er et rigtig rigtig flot værk vi har fået her. Jeg er imponeret over, at det er CO2 neutralt, og at man anvender haveaffald. Jeg synes at Dall Energy har leveret noget her, som der er fremtidsmusik i.”

Lars Christian Lilleholt, daværende Energi-, Forsynings- og Klimaminister, ved indvielsen af kraftvarmeværket i Sindal

da_DK