Kraftvarmeværk som totalentreprise til Sindal

EPC-kontrakt for kraftvarmeværk færdiggjort før tid

  • Kunden
  • Resultaterne
  •     Status for anlægget   
Kunden

Sindal Varmeforsyning

Forsyningsselskabet holder fast i kraftvarme

Sindal Varmeforsyning er et forsyningsselskab, der leverer fjernvarme til lokalområdet. Da der var behov for ny kapacitet, besluttede virksomheden sig for et kraftvarmeværk og producerer nu bæredygtig varme og elektricitet baseret på biomasse. De gamle gasdrevne motorer opretholdes som spidsbelastningsanlæg.

Resultaterne

Resultaterne

Bæredygtig kraftvarme med lokal biomasse

Efter idriftsættelsen har anlægget kørt rigtig flot, f.eks. er både varmeydelsen og den elektriske ydelse bedre end garanteret. Og røggassens kvalitet overholder de nyeste emissionskrav selv om anlægget ikke har posefiltre installeret.

Anlægget er det første af slagsen, som Dall Energy har leveret i totalentreprise, og alligevel blev det færdiggjort forud for tidsplanen.

    Status for anlægget   

Status for anlægget

Anlægget er i kommerciel drift

Kraftvarmeværket blev afleveret til Sindal Varmeforsyning i 2018 og har været i kommerciel drift siden da. Anlægget er designet til at optimere den elektriske ydelse uafhængigt af driften. I projektet blev biomasse forgasnings-ovnen integreret med et ORC turbine-generator-sæt hvilket muliggjorde et økonomisk tilskud fra EUDP (det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram).

"Jeg er dybt imponeret, jeg synes det er et rigtig rigtig flot værk vi har fået her. Jeg er imponeret over, at det er CO2 neutralt, og at man anvender haveaffald. Jeg synes at Dall Energy har leveret noget her, som der er fremtidsmusik i.”

Lars Christian Lilleholt, daværende Energi-, Forsynings- og Klimaminister, ved indvielsen af kraftvarmeværket i Sindal

da_DK