Biomasse-ovn til Bogense

Vores første ovn dannede grundlag for lave priser til fjernvarmekunderne

  • Kunden
  • Resultaterne
  •     Status for anlægget   
Kunden

Udsigten til de charmerende små stræder i Bogense.

Bogense

Biomasseovn til fjernvarmeværk

Flisværket i Bogense drives af Bogense Forsyningsselskab, som forsyner lokalområdet med varme og vand.

Varmeværket blev leveret af entreprenørfirmaet Weiss, som leverede hele værket i totalentreprise. Weiss købte selve ovndesignet af Dall Energy, som også gav licens til at Weiss måtte bygge og idriftsætte teknologien fra Dall Energy på varmeværket i Bogense.

Resultaterne

Resultaterne

8 MW ovn laver billig og bæredygtig varme

Ovnen producerer den væsentligste del af den varme som aftages i fjernvarmenettet, hvor gasmotorer også er installeret som spidslastenheder.

Efter varmeværket blev bygget og indkørt har Bogense i mange år haft de laveste varmepriser på Fyn. Det har kun været muligt på grund af den gode og professionelle måde hvormed Bogense har driftet og udviklet anlægget, og fordi det har været muligt at bruge store andele have-park-affald i brændsel.

Biomasse-ovnen blev adskilt i flere dele af hensyn til vejtransport. Her ses den største enkeltdel på vej til varmeværket i Bogense.

    Status for anlægget   

Status for anlægget

“Proof-of-concept” i kommerciel drift

Varmeværket blev officielt afleveret til kunden i 2012. Efter indkøringsperioden foretog Bogense Forsyningsselskab nogle justeringer og tekniske ændringer på værket, hvorved varmeværkets drift og ydelse blev forbedret.

da_DK