Rensning af kondensat for partikler

Ved røggaskondensering fanges partikler fra røgen helt naturligt i kondensatet. Hvis kondensatet har et højt indhold af partikler under normal drift, kan det give problemer i form af tilsmudsede varmevekslere, tilstoppede dyser og generel reduktion af nogle komponenters levetid. Desuden skal overskydende kondensat renses, før det kan udledes til offentlig kloak.

Dall Energy har udviklet og patenteret et design, som fjerner partiklerne mere effektivt end normalt. I vores system fjernes partiklerne allerede i quenchen, som er placeret før kondensatoren. Derved fjernes partiklerne fra kilden med høj koncentration, og man undgår recirkulering af partikler i systemet.

Røggaskondensering

Dall Energy har forbedret virkningsgraden af røggaskondensering

I Skandinavien er der tradition for, at varmeværker bruger røggaskondensering til at forbedre totalvirkningsgraden, som herved øges med op til 30%. Dall Energy har videreudviklet og patenteret konceptet, som bl.a. integreres med befugtning af forbrændingsluften. Resultatet er en øget virkningsgrad og en mere effektiv måde at fjerne partikler fra kondensatet.

da_DK