Røggaskondensering

Dall Energy har forbedret virkningsgraden af røggaskondensering

I Skandinavien er der tradition for at varmeværker bruger røggaskondensering til at forbedre totalvirkningsgraden, som øges med op til 30%. Dall Energy har videreudviklet og patenteret konceptet som bl.a. integreres med befugtning af forbrændingsluften. Resultatet er en øget virkningsgrad og en mere effektiv måde at fjerne partikler fra kondensatet.

Rensning af kondensat for partikler

Ved røggaskondensering fanges partikler fra røgen helt naturligt i kondensatet. Hvis kondensatet har et højt indhold af partikler under normal drift, kan det give problemer i form af tilsmudsede varmevekslere, tilstoppede dyser og generel reduktion af bevægelige komponenters levetid. Desuden skal overskydende kondensat renses før man må udlede til offentlig kloak. 

Dall Energy har udviklet og patenteret et design, som fjerner partiklerne mere effektivt end normalt. I vores system fjernes partiklerne i quenchen som er placeret før kondensatoren. Derved fjernes partiklerne fra kilden med høj koncentration, og man undgår recirkulering af partikler tilbage til systemet.

da_DKDA