Forgasningsovn til biomasse

Vores patenterede ovn kombinerer modstrømningsforgasning med direkte afbrænding af gassen

Sådan fungerer vores ovn

  1. Øverst i laget af brændsel tørrer biomassen og der sker pyrolyse. Længere nede i brændslet forgasses det til brandbare gasser og aske.
  2. Varmen til tørring og pyrolyse kommer dels nedefra fra en delvis forbrænding af selve forgasningsprodukterne, og dels oppefra som strålevarme fra selve ovnrummet. 
  3. Mængden af primærluft er kun ca. halvdelen af hvad der anvendes til traditionel risteforbrænding. Selve ovnbunden har et relativt stort areal, og disse to ting bevirker en lav lufthastigheden i brændselslaget. Dette mindsker medrivning af partikler fra brændslet og giver en røggas med meget lavt indhold af støv. Selve syngassen forbrændes i ovnkammeret i en meget stabil proces hvor temperaturen holdes konstant via røggascirkulering.
  4. Vores kontrolsystem tillader drift med lavere luftoverskud, end hvad der er muligt ved normal risteforbrænding. Dette muliggør blandt andet en usædvanlig høj totalvirkningsgrad.

Fordele:

  • Billigt brændsel
  • 10% - 100% last
  • Billigere vedligeholdelse
  • 95% mindre støv i røgen
  • Lav NOx og CO
  • Lavere elektrisk egetforbrugLidt historie om modstrøms-forgasning:

Konceptet med modstrømsforgasning har været kendt i århundreder og blev bl.a. brugt i mange danske byer helt tilbage fra 1850´erne hvor der blev lavet bygas af stenkul. Senere i 1980´erne blev flere modstrømsforgassere taget i brug i Skandinavien, men konceptet krævede jævnlige vedligeholdelsesarbejder på grund af tilsodning, idet afbrændingen af gasserne skete uden for beholderen.

Dall Energys ovn kombinerer modstrømsforgasning med forbrænding i selve forgasseren/ovnrummet hvilket giver uset høj virkningsgrad og lav luftforurening uden de historiske problemer med vedligehold.


Vores forgasningsovn som Termisk Oxidator

Termiske Oxidatorer anvendes i industrien til at fjerne luftforurening i form af flygtige organiske forbindelser (på engelsk VOC) fra luftstrømme. Disse forbindelser er normalt kulbrinter som derfor kan omdannes kemisk til CO2 og vand. Historisk har man ofte brugt propan eller naturgas i en termisk oxidator, men den løsning er ikke egnet til industrier der vil forbedre deres miljøregnskab

Dall Energy ovnen kan anvendes som en CO2-neutral termisk oxidator der fjerner VOC og andre kulbrinter fra ventilationsstrømme. Vores forgasningsovn hos Warwick Mills Industry i New Hampshire, USA, blev idriftsat i 2013. Anlægget leverer varme til procesanlægget og fjerner samtidig over 99,8% af den VOC der er i deres afkastluft.


da_DK
en_GB da_DK